Blog Knihovny ČZU

Fond na podporu Open Access publikování

Vážení členové akademické obce, vážené kolegyně a kolegové,

dovolujeme si vás upozornit na možnost čerpání finanční podpory na publikování článků v režimu Open Access z projektu OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642 „Strategické nastavení lidských zdrojů na ČZU“ (HRA ČZU). Primárně se jedná o:

  • financování publikačních poplatků spojených s publikování v otevřeném režimu (Article Processing Charges - APC)

  • financování nákladů na jazykové korektury spojené s publikováním článků v otevřeném režimu

Bližší informace v níže uvedených souborech

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear members of the academia, dear colleagues,

we would like to draw your attention to the possibility of using financial support for publishing articles in the Open Access regime from the OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014642 “Strategic Setting of Human Resources at CZU” (HRA CZU) project.

  • Financial support for the coverage of publication costs of Open Access articles (Article processing charges)

  • Financial support for language corrections of Open Access articles

More information you can finde here:

 

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu