Blog Knihovny ČZU

Galerie ČZU: Pohledy 1989

17. listopadu 2019 si připomínáme 30. výročí významných historických událostí, které odstartovaly politicko-ekonomické změny a ve svém důsledku ovlivnily podobu současného světa. Zveme vás na výstavu Pohledy 1989, zapůjčenou Ústavem pro studium totalitních režimů. Výstava přináší pohledy významných osobností na tyto společenské a politické změny. Přijďte se na výstavu podívat, zamyslet se, zda jsou i z perspektivy dnešní doby stále aktuální, a položit si otázku, zda si uvědomujeme, co tato stále nedávná změna přinesla nejen naší společnosti, ale každému z nás osobně.

 „Kdo zapomíná na své dějiny, je odsouzen je opakovat.“ (George Santayana)

Pozvánka na výstavu Pohledy 1989 do knihovny SIC

Další články v rubrice

English ☰ Menu