Blog Knihovny ČZU

Scientia Agriculturae Bohemica

Scientia Agriculturae Bohemica

 
ISSN (Print):
1211-3174
Vydavatel:
Česká zemědělská univerzita v Praze
Periodicita: 4x ročně
Jazyk:
angličtina,s českými rozšířenými abstrakty
Odkaz na www stránky:
http://sab.czu.cz/
Články jsou dostupné elektronicky.
 
Zaměření:
SJR index
0,230 (2017)
0,212 (2018)
0,220 (2019)
Časopis je mezinárodním recenzovaným periodikem uveřejňujícím příspěvky z oblastí: zemědělství, potravinářství, lesnictví, environmentálních věd, kvality zemědělské produkce, bioinženýrství, ekonomie a managementu, rozvoje venkova a dalších příbuzných oborů. Časopis publikuje původní vědecké práce, jinde nepublikované.
 
Zahrnut ve zdrojích:
SCOPUS, CAB Abstracts, FSTA (Food Science and Technology Abstracts), Agricola PlusText, Agris / Caris, VetMed Resource a Veterinary, Science Database, DOAJ, Naviga, Primo Central, Summon, Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Česká národní bibliografie.
V Knihovně ČZU byl časopis odebírán v letech 2002-2012. (Dřívější název: Scientia Agriculturae Bohemoslovaca, odběr na ČZU: 1969-92.)

Uložit

Další články v rubrice

English ☰ Menu